Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek - 1. Miłość

D O S K O N A Ł Y !!!