7 Year Itch

7 Year Itch

Czy David i Eli przetrwają razem siedem lat? Czy może poddadzą się w walce, która wydaje się skazana na porażkę? Oglądając „7 Year Itch", zadajemy sobie pytanie: czy zawsze warto walczyć o miłość?