Peyote

Coś absolutnie okropnego…. 😐

Pod powierzchnią

... okropny. I to w niedobrym znaczeniu słowa "okropny".