Jonathan

To jeden z najlepszych obejrzanych przeze mnie filmów, który nie tylko wzrusza, ale przede wszystkim pozostawia wiele refleksji. Jego ocenę będzie stanowić to, jak zmieni spojrzenie na nasze życie, wybory i przemijanie.