Grind

Ocenę zaniżają chyba ci, którzy widzą w filmie siebie. Być w związku i być na gridrze. Takie płytkie udawanie szczęścia