Bramy piekła: Rosja

Strach pomyśleć, że w Polsce chcą zrobić to samo. Dokument bardzo rzetelny.

A potem tańczyliśmy

Ostatnia scena doprowadza do ciarek, niesamowite, Polak-Gruzin dwa bratanki, a jednak świat mega odległy.