Mascarpone

Słabo, mało zabawnie, stereotypowo i płytko

Wszyscy myślą tylko o jednym?

Straszna, przewidywalna kupa, a do tego mało realistyczna