Disco-rewolucja

DISCO-REWOLUCJA to historia jednego z najbarwniejszych zjawisk we współczesnej kulturze. Film przywołuje jego początki w latach 70-tych, rzucając na nie całkiem nowe światło. Okres ten, traktowany do tej pory głównie jako czas hedonizmu, ukazany jest jako przełomowy w kontekście walki o równouprawnienie.