Let's Start The Revolution / BLOK 3: STORIES FROM THE CITY, STORIES FROM THE SEA II /
Let's Start The Revolution

Strona archiwalna
Ten film nie jest już dostępny z powodu zakończenia licencji.

Let's Start The Revolution / BLOK 3: STORIES FROM THE CITY, STORIES FROM THE SEA II /
Let's Start The Revolution

Ocena: 0 / 5 (brak głosów)

Opis

Trzeci blok konkursowego cyklu "Let's Start The Revolution": STORIES FROM THE CITY, STORIES FROM THE SEA II dostępny za darmo w ramach Festiwalu Demakijaż od 20 (godzina 17:00 CET) do 22 listopada, bez limitu.

Link do głosowania: https://camerafemina.org/lets-start-the-revolution-blok-3/

 

Kill: Norwood

reż./dir. Lexy Anderson, Wielka Brytania/United Kingdom, cz. 12:56

Nadopiekuńczy rodzice, Jonathan i Nancy, próbują odciągnąć swoją mającą obsesję na punkcie gier córkę Maxine od ekranu i sprawić by wróciła do rzeczywistości. W tym celu wynajmują wirtualnego zabójcę…

Overprotective parents, Jonathan and Nancy, attempt to pry their game-obsessed daughter, Maxine, away from the screen and help her come back to reality. So…they  hire a virtual assassin.
 

Belovely

reż./dir. Hallie Haller, Południowa Afryka/ South Africa, cz. 5 min 

Ten niezależny, nieco surrealistyczny film krótkometrażowy skupia się na fantazjach młodej kobiety, związanych z jej życiem uczuciowym i nadchodzącą, wyczekiwaną randką.

This off-beat, slightly surreal short film focuses on a young woman's fantasies related to her love life and the upcoming, long-awaited date.

 

Melt

reż./dir. Yawata Kimi, reż./dir. Yawata Kimi, cz. 3 min

Introwertyczna Misato mieszka z irytującym ją ojcem, a jej życie skupia się na śledzeniu losów jej ulubionej postaci – wirtualnej MEL. Pewnego dnia negatywne emocje dziewczyny wobec taty, przybierają bardzo niespodziewaną postać

Introverted Misato lives with her annoying father, and her life is focused on following the adventures of her favorite character - the virtual MEL. One day the girl's negative emotions towards her dad take on a very unexpected form.

 

Incognito

reż./dir. Júlia Lantos, Węgry/ Hungary, cz. 7 min.

Bohaterką tej oryginalnej, surrealistycznej animacji jest dziewczyna, która stara się funkcjonować w dziwnym i strasznym świecie wokół niej. Alegoryczna opowieść ukazuje ograniczenia i lęki, które staramy się pokonywać każdego dnia.

The protagonist of this original, surreal animation is a girl who tries to function in a strange and scary world around her. The allegorical story shows the limitations and fears that we try to overcome every day.

 

She Wanted To Be A Cowboy

reż./dir. Emily Imbrogna, Stany Zjednoczone/ United States, cz. 10 min.

Ten krótki filmowy dokument opowiada o artystce Trinie Baker i jej niesamowitej i wzruszającej więzi ze zwierzętami – która ma ogromny wpływ na jej życie prywatne i twórczość artystyczną.

This short documentary tells the story of artist Trina Baker and her amazing and touching bond with animals - which has had a huge impact on her private life and artistic creation.

 

A Tide’s Age

reż./dir. Guadalupe Docampo, Argentyna/ Argentina, cz. 12 min.

A Tide’s Age to film o traumie i desperackich próbach powrotu do swojego życia i wspomnień, sprzed cierpienia, którego doświadczamy. Cecilia, mieszka samotnie nad morzem. Ma klucz, ale nie pamięta, które drzwi otwiera. Całe dnie spędza poszukując właściwego zamka. Co stanie się kiedy wreszcie odnajdzie to czego szuka?

A Tide's Age is a film about trauma and desperate attempts to return to our lives and memories, from before the suffering we experience. Cecilia, lives alone by the sea. She has the key, but cannot remember which door it opens. Girl spends all days looking for the right lock. What will happen when she finally finds what she is looking for?
 

My name Is Sami 

reż./dir. Daniela Lucato, Włochy/ Italy, cz. 3 min.

Podczas trwającej pandemii COVID -19, młoda dziewczyna Sami, dzwoni do swojej przyjaciółki aby opowiedzieć jej o swoim traumatycznym doświadczeniu.

During the ongoing COVID-19 pandemic, a young girl Sami calls her friend to tell her about her traumatic experience.

 

Noee In The Storm

reż./dir. Mathilde Chavanne, Francja/ France, cz. 23 min.

Noee ma 15 lat, a jej życie to ponura wegetacja, na odosobnionej wyspie. Po samobójczej śmierci swojego ojca, dziewczyna zamyka się w sobie i choć nie rozpacza, nie płacze, nie jest też w stanie zrozumieć tego co się stało. Pewnego dnia na wyspie pojawia się nieznajomy, którego oczy mają kolor ucieczki…

Noee is 15 years old and her life is gloomy vegetation on a secluded island. After her father's suicide, the girl withdraws into herself and although she does not despair, does not cry, she’s also unable to understand what happened. One day a stranger appears on the Island and his eyes have the color of escape …
 

Go and tell her

reż./dir. Aleksandra Maciejczyk, Polska/Poland, cz. 18 min.

Koniec lata 2007 w małym polskim miasteczku. Pochodząca z Ukrainy piętnastoletnia Zoja przyjeżdża do Polski, ze swoim starszym bratem, aby handlować na lokalnym targu. Dziewczyna ucieka jednak od obowiązków, aby móc spotkać się z koleżanką z Polski - Iską. Kiedy Zoja przychodzi do jej domu, jest świadkiem żałoby rodzinnej po zmarłym ojcu. Dziewczyny spędzają razem dzień, a Zoja zdaje sobie sprawę, że pomyliła potrzebę wsparcia Iski ze znacznie głębszym uczuciem.

The end of Summer 2007 in a little Polish town. Fifteen-year-old Zoja comes from Ukraine with her older brother to trade at a local market. She breaks away from the duties to meet with a Polish friend - Iska. When Zoja comes to Iska’s house, she witnesses family mourning the death of their father. As girls spend the day together, Zoja realises that she has mistaken Iska's need of support for deeper feelings.
 

Thumbelina & The Ogre

reż./dir. Cécile Robineau, Francja/ France, cz. 8 min.

Przepięknie zrealizowana animacja dotycząca natury więzi międzyludzkich. Mieszkający samotnie Ogr, większość czasu spędzając na jedzeniu i pracach ogrodniczych. Pewnego dnia odkrywa, że w jego ogrodzie pojawiła się malutka kobieta – Thumbelina, która spadła z nieba podczas podróży na jaskółce. Para szybko się zaprzyjaźnia, ale czy na pewno mają wobec swojej relacji te same oczekiwania?

A beautifully realized animation about the nature of interpersonal bonds. A solitary Ogre, spending most of his time eating and gardening. One day he discovers that a tiny woman has appeared in his garden - Thumbelina, who fell from the sky while traveling on a swallow. The couple make friends quickly, but are they sure they have the same expectations of their relationship?

 

Mrs. D.

reż./dir. Jola Kudela, Polska/Poland, cz. 8 min.

Mrs. D. to krótka etiuda filmowa dotykająca tematów miłości, upływającego czasu, żalu i poczucia utraty siebie, które pojawia się wraz z wiekiem. Film oparty jest na jednym z kluczowych monologów powieści Virginii Woolf.  Ten krótkometrażowy obraz, z oryginalną partyturą kanadyjskiej wiolonczelistki Julii Kent, został napisany, nakręcony i wyprodukowany podczas lockdownu, w szczytowym momencie pandemii Covid-19 wiosną 2020 roku.

Mrs D. is a short étude on the themes of love, passing of time, regret, and the loss of identity that comes with age. It is based on one of the pivotal monologues from Virginia Woolf’s novel. The short, with an original score by a Canadian cellist Julia Kent, was written, filmed and produced in lockdown, at the height of Covid-19 pandemic in the spring of 2020.

Zdjęcia