Let's Start The Revolution / BLOK 1: STORIES FROM THE CITY,STORIES FROM THE SEA I /
Let's Start The Revolution, 1

Strona archiwalna
Ten film nie jest już dostępny z powodu zakończenia licencji.

Let's Start The Revolution / BLOK 1: STORIES FROM THE CITY,STORIES FROM THE SEA I /
Let's Start The Revolution, 1

Ocena: 3.5 / 5 (8 głosów)

Opis

Pierwszy blok konkursowego cyklu "Let's Start The Revolution": STORIES FROM THE CITY,STORIES FROM THE SEA I dostępny za darmo w ramach Festiwalu Demakijaż od 18 (godzina: 18:30) do 22 (24:00) listopada.

 

Ritu Goes Online

reż. Vrinda Samartha, Indie, cz. 15:50

W 2016 roku Ritu Kaushik, gospodyni domowa z obrzeży New Delhi, zaczęła sprzedawać torby na Flipkarcie. Jej autorska marka Ritupal Collection odniosła duży sukces. Jednak droga do niego nie była prosta. Ritu - urodzona w małej wiosce w Sonipat (Haryana), w wieku 16 lat była zmuszona przerwać swoją edukację i wyjść za mąż pod presją rodziny. Dziś wraca jako spełniona kobieta – przedsiębiorczyni i opowiada młodemu pokoleniu o walce o siebie i pokonywaniu barier stawianych przez patriarchat.

Zobacz filmy z Bloku 1 i oceń je tutaj: https://camerafemina.org/lets-start-the-revolution-blok-1/

 

The Second Sex

reż. Faeze Karimi, Iran, cz.: 5 min.

Kameralny, subtelny w środkach obraz codziennych problemów z jakimi boryka się kobieta w Islamskiej Republice Iranu.

 

Women's World

reż. Ralitza Dimitrova, Bułgaria, cz. 30 min.

Historia XX-wiecznej walki bułgarskich kobiet o równość . Jedną z nich była Dimitrana Ivanova, aktywistka walcząca o kobiece prawa wyborcze.

 

Daughters. Russian documentary on domestic violence

reż./ dir. Aida Yavbatyrova, Rosja, cz. 18:20

Bohaterki tego filmu doświadczyły przemocy we własnych rodzinach. W wywiadach opowiadają o wpływie, jaki wywarły na nie niezdrowe relacje ich rodziców.

 

Fine Lines and Thin Threads: Stories Interwoven in our Clothes

reż. Isadora Canela, Hugo Haddad, Brazylia, cz. 12 min.

Nina, Julio i Jhayle otwierają przed nami drzwi do swojego domu i odsłaniają prawdziwą cenę tanich, markowych ubrań. Film dotyczy jednej z wielu współczesnych form niewolnictwa, gdzie codzienna walka o przyzwoite życie pozostawia za sobą blizny bez marki i bez metki, o wiele trwalsze niż kolekcje  ery „fast fashion”.

 

Surf Ghana (as told by Sandy Alibo)

reż. Olayinka Eno Babalola, Nigeria, cz. 4:57

„Skate Gal Club” to pochodzący z Ghany kolektyw składający się wyłącznie z kobiet. Został on stworzony w celu łączenia, wzmacniania i wsparcia swoich członkiń poprzez… wspólną jazdę na deskorolce. Sandy Alibo, założycielka klubu, opowiada o trudnościach związanych z założeniem „SGC” , a także wyjaśnia, dlaczego empowerment’owe projekty dla dziewcząt są aktualnie w Afryce Zachodniej niezbędne. 

 

EN

Ritu Goes Online

In 2016, Ritu Kaushik, a housewife from the suburbs of New Delhi, started selling bags on Flipkart. Her proprietary brand „Ritupal Collection” turned out to be a great success. However, the road to it was not easy. Ritu - born in a small village in Sonipat (Haryana), at the age of 16 was forced to stop her education and get married under pressure from her family. Today she returns as a fulfilled woman - entrepreneur and tells the younger generation about fighting for herself and overcoming barriers set by the patriarchy.

 

The Second Sex

reż. Faeze Karimi, Iran, cz.: 5 min.

An intimate, subtle image of everyday problems faced by women in the Islamic Republic of Iran.

 

Women's World

reż. Ralitza Dimitrova, Bułgaria, cz. 30 min.

History of the 20th-century struggle of Bulgarian women for eqality . One of them was Dimitrana Ivanova, an activist fighter for women's suffrage.

 

Daughters. Russian documentary on domestic violence

reż./ dir. Aida Yavbatyrova, Rosja, cz. 18:20

The characters of this film faced violence in their own families. In the interviews, they tell about the impact, rendered on them by their parent’s unhealthy relationship.

 

Fine Lines and Thin Threads: Stories Interwoven in our Clothes

reż. Isadora Canela, Hugo Haddad, Brazylia, cz. 12 min.

Nina, Julio and Jhayle open the door to their home for us and reveal the true price of branded clothes. The film concerns one of the many contemporary characters of slavery, where the daily struggle for a decent life leaves behind scars without a brand and without a tag, much more durable than the collections of the "fast fashion" era.

 

Surf Ghana (as told by Sandy Alibo)

reż. Olayinka Eno Babalola, Nigeria, cz. 4:57

„Skate Gal Club” is a Ghanaian collective made up entirely of women. It was created in order to connect, strengthen and support its members through… skateboarding together. Sandy Alibo, the club's founder, talks about the difficulties of starting „SGC” and explains why empowerment projects for girls are now essential in West Africa.

Zdjęcia